Duurzaamheid

duurzaamheid.jpg

De toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaam bouwen zien we bij Pieters als een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Duurzaam construeren speelt een steeds grotere rol binnen ons vakgebied en vormt naast haalbaarheid en maakbaarheid een steeds belangrijker criterium voor het beoordelen van een constructief ontwerp. 

Duurzaam materiaalgebruik

Door bewust te kiezen voor bepaalde materialen, kan de milieuprestatie van een gebouw geoptimaliseerd worden. In de ontwerpfase kunnen we voor verschillende ontwerpoplossingen de milieuprestatie kwantificeren.  Zo kan duurzaamheid meegewogen worden in de ontwerpkeuze, bijvoorbeeld voor een goede GPR score of om een BREEAM-ambitie  te realiseren.  

Daarnaast streven we ernaar om in onze ontwerpen zo efficiënt mogelijk te construeren, waardoor het materiaalgebruik geminimaliseerd kan worden. 

 

Circulair bouwen

‘Nederland circulair in 2050’: een doelstelling waar Pieters actief aan bijdraagt en in meedenkt. Onder andere door te adviseren op het gebied van:

  • Ontwerp voor flexibel gebruik en lange levensduur.
  • Ontwerpen met demontabele en herbruikbare elementen.
  • Hergebruik van bestaande materialen en elementen.

De levensduur van gebouwen kan worden verlengd door te ontwerpen voor flexibel gebruik, en  rekening te houden met de mogelijk veranderende vraag van gebruikers in de toekomst. In samenspraak met andere disciplines zoeken wij naar oplossingen om tot een flexibel ontwerp te komen.

Door te ontwerpen met demontabele elementen, zoals bij The Green House, kunnen deze elementen na de 1e levenscyclus van het gebouw opnieuw gebruikt worden. 

Herbestemming

Pieters adviseert in de keuze voor herbestemming of nieuwbouw, en heeft bewezen expertise op het gebied van ingrepen in bestaande constructies. 

Wanneer in een ontwerp oorspronkelijk geen rekening is gehouden met veranderende gebruikerswensen, kan een gebouw met kleine constructieve ingrepen vaak toch een nieuwe functie krijgen. Het materiaal blijft op deze manier functioneel en onnodig slopen wordt voorkomen. 

Zeker voor architectonisch of cultuurhistorisch erfgoed is herbestemming een uitkomst: bestaande panden zoals kerken en kloosters (Janskerkhof 2-3a), pakhuizen (Jobsveem) en scholen (Zee-Smartlofts) krijgen nieuwe functies als hotels, ateliers en woningen. Grotere complexen krijgen steeds vaker een combinatie van nieuwe functies, zoals Het Volkshotel.

 

Hotel-Jakarta-(10).jpg

Bij Hotel Jakarta is gemiddeld 25% betonpuingranulaat toegepast als vervanger van het grove toeslagmateriaal, met in sommige onderdelen tot 50% betonpuingranulaat. Voor de dragende wanden van de modulaire hotelkamers zijn FSC-gekeurde, kruislings verlijmde houten wanden gebruikt.

Ursum.jpg

In samenwerking met Ursem Modulaire bouwsystemen zijn volledig prefab vervaardigde studentenunits ontwikkeld die als geheel kunnen worden verplaatst en hergebruikt, afhankelijk van waar er behoefte is aan studentenwoningen, zoals in Leiden  en Amsterdam.

cepezed-circulair-paviljoen-The-Green-House-(1)-6.jpg

The Green House is een circulair paviljoen in Utrecht. De complete constructie, inclusief fundering, is demontabel en bestaat uit standaard elementen. De opbouw is modulair, zodat in een nieuwe situatie eenvoudig een deel van het pand weggehaald of uitgebreid kan worden.